حس

خودمونی

سکوت

گاهی وقتا سکوت علامت رضا نیست ! گاهی وقتا سکوت معنی تلاش ناکامی رو میده که…

خلق

در آستانه خلق ایستاده ام خلق یعنی آفریدن حکمت الهی نعمت بزرگ خداوند برای بشر برای…

Random Posts Widget By Best Accountant Services